Fundusze Europejskie

Program Centrum Mistrzostwa Informatycznego

logo CMI

Przykład jednego z wielu kreatywnych projektów uczniów w ramach projektu CMI - „Nowocześni Rycerze”. Oczywiście szkoła nie popiera przemocy. W czasie zajęć nikt nie ucierpiał. Celem zadania było oprogramowanie gry i zrobienie kontrolerów do gry.

centrum mistrzostwa
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

logotypy projektu UE

do góry