Fundusze Europejskie

Szkolni liderzy

POWER SE 2019-2020 „Szkolni liderzy”

W roku szkolnym 2019/2020Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy realizuje projekt POWER nr. 2019-1-PL01-KA101-063303.

Kwota dofinansowania: 81 416,90 PLN.

W ramach projektu nauczyciele SP3 mają możliwość udziału w kursie języka angielskiego oraz z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych. Kursy to nie tylko szansa na praktyczną naukę języka obcego za granicą, ale również na zaznajomienie z technikami pracy w oparciu o e-technologie.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych,
 • poznanie praktycznych rozwiązań podczas wymiany doświadczeń na szkoleniach,
 • podniesienie świadomości wśród nauczycieli potrzeby uczenia się j. obcych,
 • podniesienie kompetencji nauczyciela w zakresie stosowania technologii i technik komp.,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • wspieranie kompetencji medialnych i rozwijanie umiejętności komunikowania się i wymiany informacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie (również w środowisku międzynarodowym),
 • doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i motywowanie uczniów do podejmowania inicjatywy w działaniu,
 • nawiązanie więzi pomiędzy partnerami, wymiana doświadczeń n-li,
 • rozpowszechnianie wiadomości dotyczących projektu,
 • analiza własnych metod nauczania,
 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów, poznanie systemów edu. krajów europejskich,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych, programowych i organizacyjnych pomiędzy różnymi typami europejskich szkół celem udoskonalenia oferty edu. szkół partnerskich

Zasady rekrutacji dla nauczycieli SP3

do góry