Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Podstawowe informacje o szkole

Podstawowe informacje o szkole

Nasza szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 
W strukturze szkoły są oddziały przedszkolne.

Organem Prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, Rynek - Ratusz a organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Jesteśmy szkołą wspierania uzdolnień

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób.

W Trójce wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Trójka jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

We współpracy z rodzicami, uczniami i społecznością lokalną tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieramy rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Sklepik „Zdrowik” dba o zdrowe odżywianie się, serwuje: sałatki, zdrowie pieczywo, koktajle, owoce.

Realizujemy wiele projektów i programów m.in. ogólnopolski „Trzymaj formę – aktywnie i zdrowo”, ale też nasze, szkolne:

  • Tydzień zdrowia,
  • Festyn Rodzinny.

Jesteśmy szkołą otwartą na świat

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są nasze działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu. Brak dzwonków to obniżenie hałasu i przyjemniejszy klimat a mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Jesteśmy szkołą dbającą o bezpieczeństwo

Znakiem rozpoznawczym Trójki jest przyjazna atmosfera, która jest zasługą życzliwych nauczycieli – troskliwych, zainteresowanych uczniami i sprawiedliwie oceniających.

Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wychowawcy we współpracy z rodzicami na bieżąco rozwiązują wszelkie problemy, a uczniowie są objęci stałą opieką pedagogów.

Stosujemy ocenianie kształtujące

Nauczyciele w Trójce stosują na lekcjach ocenianie kształtujące, czyli:

  • określają cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
  • ustalają kryteria sukcesu, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia (NaCoBeZu),
  • stosują efektywną informację zwrotną, która pomaga uczniowi docenić swoje mocne strony, a także wskazuje obszary do pracy i sposoby poprawy,
  • korzystają z samooceny oraz oceny koleżeńskiej.

Kształcenie najmłodszych

Wiemy, jak ważny jest pierwszy kontakt ze szkołą, dlatego z tak ogromną uwagą zaplanowaliśmy pierwszy etap edukacyjny (klasy 1-3) oraz oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

Najmłodszym uczniom zapewniamy naukę, zabawę i opiekę w ramach czasu spędzanego z wychowawczynią, realizującą program edukacji wczesnoszkolnej (Tropiciele). Zajęcia odbywają się w rytmie dostosowanym do potrzeb uczniów, bez tradycyjnego podziału na 45-minutowe jednostki. Uczniowie często uczą się poza szkołą na rozmaitych warsztatach, już od pierwszej klasy wyjeżdżają na wycieczki i biorą udział w projektach edukacyjnych.

Części przedmiotów nauczają nauczyciele-specjaliści: języka angielskiego oraz religii po jednej godzinie w tygodniu.

We wszystkich klasach pierwszych realizowany jest innowacyjny program językowy (język angielski pojawia się na wszystkich zajęciach), w klasie 1a – odbywają się dodatkowo zajęcia gry w szachy.

Zajęcia w świetlicy

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach szkolnych w miłym, bezpiecznym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, odrabiania zadań domowych i zjedzenia posiłku.

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, uwzględniającego tematy tygodniowe dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych, dni uroczystych i świątecznych oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

do góry