Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Projekty i programy/Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu

ERASMUS PLUS 2019-2021 „Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu”

W latach 2019-2021 w SP3 realizujemy projekt „Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu” w ramach programu Erasmus+ (2019-1-PL01-KA229-065617). Na realizację działań projektowych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 64 272 Euro.

„Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu” to projekt interdyscyplinarny, dający możliwość nabycia przez ucznia kompetencji matematyczno-przyrodniczych i IT przy jednoczesnym doskonaleniu języka angielskiego. Projekt ma za zadanie rozbudzić ciekawość poznawczą ucznia oraz zmotywować go do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki poprzez zastosowanie aktywizujących i problemowych metod nauczania. Samodzielne dochodzenie do wiedzy przez ucznia pozwoli na jego rozwój oraz otwartość na siebie i otaczający go świat. Korelacja międzyprzedmiotowa pozwoli uczniowi na tworzenie całościowego obrazu zjawisk oraz procesów zachodzących w przyrodzie i kompleksowe postrzeganie otaczającego go świata. Nauka poprzez działanie sprawi że proces dydaktyczny będzie efektywniejszy, a zajęcia atrakcyjniejsze dla uczniów, co pozwoli również na osiągnięcie wyższych wyników dydaktycznych uczniów.

W ramach projektu nasza szkoła współpracuje ze szkołą FEDAC Sant Andreu w Barcelonie.

Głównym założeniem projektu jest wzrost kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy oraz rozumienia zjawisk przyrodniczych przy jednoczesnym doskonaleniu znajomości języka angielskiego.

Konkurs na logo

We wrześniu oraz w październiku w naszej szkole, jak również w naszej partnerskiej szkole, odbył się konkurs na logo projektu Erasmus Plus.

Wszystkie prace uczniów zostały zamieszczone na stronie TwinSpace projektu.

Poniżej prezentujemy zwycięskie logo

zwycięskie logo - projekt Anny Domenech

Logo wykonała uczennica Anna Domènech ze szkoły w Barcelonie. Gratulujemy! ????

Happy Christmas!

W grudniu 2019 roku uczniowie obu szkół przesłali sobie życzenia świąteczne. Happy Christmas!

Konkurs „Save the planet”

 

Wyniki konkursu „Save the planet”:

  • w kategorii klas trzecich - Zuzia Smysłowska - 1 miejsce
  • w kategorii klas czwartych - Gabrysia Sajewicz - 1 miejsce

Gratulujemy!

zwycięskie prace 1zwycięskie prace 2

Rymowanie z ERASMUSEM.

 

Poniższe materiały zostały opracowane w ramach realizacji projektu Erasmus Plus "Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu" (2019-1-PL01-KA229-065617)

Autor: Monika Kwiatek 

Materiały opracowane w ramach realizacji projektu Erasmus Plus

Świąteczne życzenia dla naszych partnerów z Barcelony.

 Świąteczne życzenia od partnerów z Barcelony.

Christmas wishes from Barcelona

Szkolny konkurs plastyczno-językowy

Regulamin konkursu 

 

Linki do słowników, które powstały w ramach projektu:

THE EARTH DICTIONARY

WATER DICTIONARY

do góry