Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Biblioteka/Informacje o bibliotece

Informacje o bibliotece

Biblioteka - miejsce dla uczniów, nauczycieli a także radziców.

Rozbudzamy i rozwijamy

"Działania nauczyciela bibliotekarza skierowane są na rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się."

W Trójce wiemy, jak rozbudzić i rozwijać czytelników oraz stworzyć w bibliotece miejsce, w którym dzieci i młodzież chętnie przebywa. Stale aktualizujemy naszą różnorodną literaturę w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach informacji. Gromadzimy i udostępniamy podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne. To wszystko dla Was drodzy uczniowie.

Organizujmy konkursy

W Trójce staramy się, aby czas spędzony w bibliotece sprzyjał rozwijaniu Waszych zaineresowań dlatego też organizujem różnego rodzaju:

  • konkursy czytelnicze,
  • konkursy literackie,
  • konkursy plastyczne,
  • inscenizacje utworów literackich.

Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy, uwzględniającego tematy dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych, dni uroczystych i świątecznych.

 

do góry