Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Pedagodzy szkolni

Pedagodzy szkolni

DROGI UCZNIU - Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, ze nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

Pedagog, logopeda, trener biofeedback

 • mgr Mariola Wróbel
 • gabinet 38

Pedagog, logopeda

 • mgr Małgorzata Stusio
 • gabinet 27

Pedagog, terapeuta

 • mgr Karolina Klimkiewicz
 • gabinet 27

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby, trudności i niepowodzenia uczniów;
 2. Zapobiega i rozwiązuje sytuacje konfliktowe wśród dzieci i młodzieży;
 3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specajlistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 4. Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, organizacjami pozaszkolnymi (Policja,  MOPS, Sąd Rejonowy – kuratorzy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
 5. Koordynuje działania profilaktyczno – wychowawcze w  szkole;
 6. Współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów (rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinie i życiu szkoły);
 7. Przeprowadza indywidualne rozmowy z uczniami potrzebującymi pomocy, rady i wsparcia;
do góry