Fundusze Europejskie

Pedagog szkolny

DROGI RODZICU - Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

Pedagog, logopeda, trener biofeedback

 • mgr Mariola Wróbel
 • gabinet 38

Pedagog, logopeda

 • mgr Małgorzata Stusio
 • gabinet 27

Pedagog, terapeuta

 • mgr Karolina Klimkiewicz
 • gabinet 27

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby, trudności i niepowodzenia uczniów;
 2. Zapobiega i rozwiązuje sytuacje konfliktowe wśród dzieci i młodzieży;
 3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specajlistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 4. Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, organizacjami pozaszkolnymi (Policja,  MOPS, Sąd Rejonowy – kuratorzy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
 5. Koordynuje działania profilaktyczno – wychowawcze w  szkole;
 6. Współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów (rozmowy, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinie i życiu szkoły);
 7. Przeprowadza indywidualne rozmowy z uczniami potrzebującymi pomocy, rady i wsparcia;
do góry