Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zarządzenie dyrektorki w sprawie COVID-19

Zarządzenie dyrektorki w sprawie COVID-19

15 Marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 4 – 2020
Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy z dnia 13.03.2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.6) i 7) i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148), ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 poz.68 i 69),
w porozumieniu z organem prowadzącym – zarządza się, co następuje

§1

  1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w powiecie oleśnickim, w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy.
  2. Interesantom zaleca się kontakt mailowy: z dyrektorką: w.bilinska@sp3.zosolesnica.pl z sekretariatem sekretariat@sp3.zosolesnica.pl, rodzicom, opiekunom prawnym i uczniom – przez dziennik elektroniczny.
  3. W dniach od 16 marca 2020r do 25 marca 2020r. zawiesza się planowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

§ 2

  1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły, który wskazuje rodzaj wykonywanych zadań i miejsce ich realizacji.
  2. Dopuszcza się realizację niektórych zadań w warunkach domowych.

§ 3

  1. Wszyscy pracownicy realizują powierzone zadania z zachowaniem praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).
  2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Wioletta Bilińska
Dyrektorka szkoły

do góry