Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Świat odkrywców

Świat odkrywców

9 Kwietnia 2021

Lista uczniów i uczennic (w wieku 11-15 lat) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Podróżników i
Odkrywców Polskich w Oleśnicy, zakwalifikowanych do udziału w III edycji kursu (obozie
naukowym) we Wrocławiu w dniach 10-14.05.2021r w ramach projektu pn. „Świat odkrywców,
odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności
edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”, POWR.03.01.00-00-T121/18,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
zakresie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lista uczestników i uczestniczek do projektu została utworzona na podstawie poprawności i
kompletności wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej, kolejności zgłoszeń, zgodnie z warunkami
rekrutacji, z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności, w tym dla osób z
niepełnosprawnościami.

Wyświetl listę.

do góry