Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Świat odkrywców, odkrywanie świata

Świat odkrywców, odkrywanie świata

1 Grudnia 2020

 

UE

 

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pod nazwą

 

„Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych;

2018 - 2020”

 

POWR.03.01.00-00-T121/18

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie i podnoszenie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u uczniów i uczennic szkół podstawowych w wieku 13-15 lat

 

Drogi Uczniu i Droga Uczennico jeśli pragniesz poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania naukami przyrodniczymi, pobudzić swoją aktywność edukacyjną i uczestniczyć w atrakcjach kulturalnych to weź udział w III edycji projektu i zgłoś się w ramach rekrutacji wewnątrzszkolnej.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i realizowane w formie 5-dniowych obozów naukowych w ośrodkach akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

 

Program edukacyjny obejmuje zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe z zakresu biologii (genetyki, mikrobiologii, botaniki, zoologii i biologii człowieka z elementami ekologii) oraz zajęcia z komunikacji społecznej.

Zajęcia są prowadzone w specjalistycznych laboratoriach i salach dydaktycznych w Instytutach badawczych Wydziału Nauk Biologicznych UWr, kompleksie Ogrodu Botanicznego, salach muzealnych i wystawowych: Muzeum Przyrodniczym i Muzeum Człowieka, działających przy UWr.

Zajęcia edukacyjne pozwolą na rozbudzenie ciekawości poznawczej i zachęcą do aktywności edukacyjnej i kulturalnej, samodzielnego poznawania przyrody i osobistego przeżywania za pomocą zmysłów.

 

Edukatorzy i dydaktycy UWr oferują bogatą tematykę zajęć, związaną m.in. z preparatyką i wizualizacją struktur komórkowych i tkankowych, mikroskopowaniem, prowadzeniem kultur hodowlanych, antropometrią, morfo-taksonomią w rozróżnianiu organizmów, obserwacją okazów żywych organizmów i ich przodków, badaniem śladów życia współczesnych i wymarłych organizmów oraz badaniem stanu jakości środowisk w strategii projektu.

Nieodzownym elementem programu edukacyjnego jest uczestnictwo młodzieży szkolnej, zakwalifikowanej do projektu, w kulturze - w licznych atrakcjach kulturalnych - oraz w konkursie z nagrodami za najlepszą prezentację efektów pracy zespołowej (w formie posteru) w strategii projektu realizowanej podczas zajęć.

 

Zajęcia na Wydziale UWr będą prowadzone w grupach 8-osobowych w blokach modułowych:

  • botanika (biologia i ekologia roślin), 4h
  • mikrobiologia: praca strategią projektu (biologia i ekologia drobnoustrojów z oceną stanu jakości środowiska), 7h
  • genetyka (techniki molekularne), 7h
  • zoologia (biologia i ekologia zwierząt i człowieka), 16h
  • kreatywność z opracowaniem grupowych prezentacji projektów uczniowskich (posterów), 6h.

Pozostałe aktywności i zajęcia dla dzieci będą realizowane poza UWr w formie:

  • wieczornych spotkań w zakresie wychowania komunikacyjnego i kształtowania postaw prospołecznych, 4h
  • kontaktu z kulturą i sztuką, uczestnictwo w minimum 2-ch wydarzeniach kulturalnych.

 

Termin obozu naukowego już w dniach 10 - 14 maja 2021r.

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, regulaminie rekrutacji i załącznikach dla uczestników/uczestniczek przystępujących do projektu znajdują się na stronie Wydziału Nauk Biologicznych i Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

 

http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/35

 

do góry