POWER SE 2019-2020 „Szkolni liderzy”

W roku szkolnym 2019/2020Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy realizuje projekt POWER nr. 2019-1-PL01-KA101-063303.

Kwota dofinansowania: 81 416,90 PLN.

W ramach projektu nauczyciele SP3 mają możliwość udziału w kursie języka angielskiego oraz z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych. Kursy to nie tylko szansa na praktyczną naukę języka obcego za granicą, ale również na zaznajomienie z technikami pracy w oparciu o e-technologie.

Cele projektu:
• podniesienie kompetencji zawodowych,
• poznanie praktycznych rozwiązań podczas wymiany doświadczeń na szkoleniach,
• podniesienie świadomości wśród nauczycieli potrzeby uczenia się j. obcych,
• podniesienie kompetencji nauczyciela w zakresie stosowania technologii i technik komp.,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• wspieranie kompetencji medialnych i rozwijanie umiejętności komunikowania się i wymiany
informacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie (również w środowisku międzynarodowym),
• doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i motywowanie uczniów do podejmowania
inicjatywy w działaniu,
• nawiązanie więzi pomiędzy partnerami, wymiana doświadczeń n-li,
• rozpowszechnianie wiadomości dotyczących projektu,

• analiza własnych metod nauczania,
• nawiązanie międzynarodowych kontaktów, poznanie systemów edu. krajów europejskich,
• wymiana doświadczeń pedagogicznych, programowych i organizacyjnych pomiędzy różnymi
typami europejskich szkół celem udoskonalenia oferty edu. szkół partnerskich

Zasady rekrutacji dla nauczycieli SP3

Rekrutacja POWER SE.docx