Dla uczniów

Statut

16/12/2019

STATUT Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy Kliknij tutaj w celu pobrania dokumentu

Krok przed decyzją

05/11/2018

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej stają przed trudną decyzją wyboru szkoły ponadpodstawowej. Często zatem zadają sobie pytanie: Jak wybrać najlepszą…

Gimnazjalisto, co dalej??

05/11/2018

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazajlnych: 1) liceum ogólnokształcące (kształcenie ogólne),2) technikum (kształcenie zawodowe), 3) zasadnicza szkoła…