ERASMUS PLUS 2019-2021 „Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu”

W latach 2019-2021 w SP3 realizujemy projekt „Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu” w ramach programu Erasmus+ (2019-1-PL01-KA229-065617). Na realizację działań projektowych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 64 272 Euro.

„Kształcenie przedmiotowo-językowe gwarancją sukcesu” to projekt interdyscyplinarny, dający
możliwość nabycia przez ucznia kompetencji matematyczno-przyrodniczych i IT przy jednoczesnym
doskonaleniu języka angielskiego. Projekt ma za zadanie rozbudzić ciekawość poznawczą ucznia oraz zmotywować go do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki poprzez zastosowanie aktywizujących i problemowych metod nauczania. Samodzielne dochodzenie do wiedzy przez ucznia pozwoli na jego rozwój oraz otwartość na siebie i otaczający go świat. Korelacja międzyprzedmiotowa pozwoli uczniowi na tworzenie całościowego obrazu zjawisk oraz procesów zachodzących w przyrodzie i kompleksowe postrzeganie otaczającego go świata. Nauka poprzez działanie sprawi że proces dydaktyczny będzie efektywniejszy, a zajęcia atrakcyjniejsze dla uczniów, co pozwoli również na osiągnięcie wyższych wyników dydaktycznych uczniów.

W ramach projektu nasza szkoła współpracuje ze szkołą FEDAC Sant Andreu w Barcelonie.

Głównym założeniem projektu jest wzrost kompetencji matematycznych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 w Oleśnicy oraz rozumienia zjawisk przyrodniczych przy jednoczesnym
doskonaleniu znajomości języka angielskiego.

Regulamin rekrutacji ucznia do projektu.

Regulamin konkursu na logo projektu.

We wrześniu oraz w październiku w naszej szkole, jak również w naszej partnerskiej szkole, odbył się konkurs na logo projektu Erasmus Plus.

Wszystkie prace uczniów zostały zamieszczone na stronie TwinSpace projektu.

Poniżej prezentujemy zwycięskie logo. Logo wykonała uczennica  Anna Domènech ze szkoły w Barcelonie. Gratulujemy! 🙂