Lekcje religii/etyki

22/08/2019

Zgodnie z art.12 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481 t.j. – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992 nr 36, poz.155 ze zm.)

„Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców”. W związku z powyższym rodzice uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole jeżeli sobie życzą uczestniczenia swoich dzieci w lekcjach religii lub etyki lub religii i etyki, zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku oswiadczenie-rodzice-religia_etyka i należy je złożyć w sekretariacie lub u wychowawcy.

Oświadczenie jest ważne do odwołania.

Inne artykuły